Inmiddels is het negen jaar geleden dat ik het OF ben begonnen. Het OF is een beleggingsfonds, met als speerpunten voeding, gezondheidszorg, energie, woonruimte en infrastructuur. Vanuit deze filosofie worden bedrijven gezocht die voldoende renderen, niet te duur zijn, voldoende tastbare bezitting hebben en financieel solide zijn. Het blijft beleggen, maar dan wel in bedrijven die daadwerkelijk wat toevoegen aan deze wereld.

Als boerenzoon en afgestudeerd econoom van de landbouwuniversiteit heeft het vraagstuk van de voedselvoorziening altijd mijn bijzondere interesse. Waar op dit moment al bijna een miljard mensen wereldwijd chronische voedseltekort heeft (FAO 2018), wordt er in de westerse maatschappij nauwelijks stilgestaan bij de landbouw. De uitdagingen zijn groot. De VN-schattingen van 2018 wijzen uit dat we in 2050 een wereldbevolking van meer dan tien miljard mensen hebben. Twee en een half miljard meer dan nu.

Tegelijkertijd neemt het landbouwareaal momenteel jaarlijks met 10 miljoen hectare af, als gevolg van verwoestijning, verzilting en verstedelijking. Het zal een blijvende uitdaging blijven om de voedselvoorziening mee te laten groeien met de toekomstige behoefte. Op dit moment belegt het OF in een zevental bedrijven die zich direct met de productie van voedsel bezighouden. U kunt zich op mijn website aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrieven van het OF en zo verder op de hoogte blijven.

Vele dorpsgenoten houden zich nog veel concreter bezig met het produceren, verwerken en bereiden van voedsel. Chapeau voor al die mensen die zorgen voor die lekkere lokale kwaliteitsproducten, die we graag gebruiken voor de dagelijkse maaltijd. Het recept van één van de gerechten, die we regelmatig maken, vindt u op deze website.

Het Overlevingsfonds (OF)
Marco Knaap RBA
Beheerder Overlevingsfonds
telefoon: 0488 45 36 10
e-mailadres: m.knaap@overlevingsfonds.nl
website: www.overlevingsfonds.nl

Klik hier voor de Hemmense recepten.

De foto is gemaakt door Jannemieke Termeer.

één antwoord

Laat een antwoord achter

Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd.